W skład naszego zespołu wchodzą psychoterapeuci pracujący w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym
i psychodynamicznym, korzystający również z dorobku szkół: systemowej i poznawczo-behawioralnej.
Podstawową rolę w psychoterapii jako metodzie leczenia pełni dla nas relacja z osobą poszukującą pomocy. 
Wiemy, że pełen empatii, autentyczności i akceptacji kontakt pomaga człowiekowi w poznawaniu siebie i dążeniu do zmiany. Podkreślamy przy tym szacunek dla autonomii, godności i wartości każdego pacjenta. Korzystamy z metod psychoterapii, które są potwierdzone naukowo i klinicznie.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, terapię par/małżeństw, terapię dzieci i młodzieży oraz psychoterapię uzależnień.

Pomagamy osobom dorosłym, które: 
• doświadczają dyskomfortu z powodu lęków, depresji
• nie potrafią uwolnić się od stałego napięcia
• nie radzą sobie ze swoimi emocjami
• cierpią z powodu trudności w relacjach z osobami bliskimi i innymi ludźmi
• przeżywają kryzys w związku
• borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi
• doświadczają smutku i przygnębienia
• dotknięte są własną chorobą lub chorobą bliskiej osoby
• potrzebują pomocy w sytuacji straty (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy)
• doświadczają trudności w pracy
• poszukują sensu życia
• cierpią z powodu życiowego zagubienia
• stoją przed ważnymi i trudnymi wyborami życiowymi
• są nieśmiałe, mają niskie poczucie własnej wartości
• mają kłopoty ze snem, jedzeniem 
• zmagają się z problemami związanymi z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości
• używają alkoholu w sposób szkodliwy
• są uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
• zmagają się z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet, gry komputerowe itp.)

Pomagamy młodzieży i dzieciom, które:
• mają problemy w relacjach z rówieśnikami
• prezentują zachowania agresywne i autoagresywne
• są nadmiernie nieśmiałe
• mają trudności w nauce
• są nadpobudliwe psychoruchowo
• z diagnozą moczenia mimowolnego, zanieczyszczania się
• cierpią na zaburzenia lękowe (m.in. fobia szkolna, mutyzm, tiki, zaburzenia snu, lęki nocne)
• cierpią na zaburzenia jedzenia
• używają środków psychoaktywnych
• zmagają się z psychologicznymi konsekwencjami chorób somatycznych