Konsultacja psychologiczna
Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie psychoterapeuty z osobą zgłaszającą się po pomoc psychologiczną,czytaj dalej

Psychologiczna pomoc w kryzysie
Psychologiczna pomoc w kryzysie skupia się na poradzeniu sobie przez klienta/pacjenta z aktualnie zgłaszanym problemem czytaj dalej

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna to spotkanie klienta/pacjenta i psychoterapeuty polegające na rozmowie/dialogu. czytaj dalej

Konsultacja par i małżeństw
Konsultacja par i małżeństw ma na celu rozpoznanie charakteru problemu i ustaleniu kierunku dalszej pracy. czytaj dalej

Terapia par i małżeństw
Terapia par i małżeństw poprzedzona jest wstępnymi konsultacjami. czytaj dalej

Terapia dzieci i młodzieży
Terapia dzieci i młodzieży prowadzona jest na początku przy udziale rodziców. czytaj dalej

Psychoterapia uzależnień
Psychoterapia uzależnień jest procesem opartym na kontrakcie między terapeutą a pacjentem/klientem. czytaj dalej

Konsultacje i psychoedukacja dla rodziców
Konsultacje dla rodziców to spotkania pozwalające na poszukiwanie sposobów
konstruktywnego poradzenia sobie z problemami wychowawczymi, czytaj dalej


Oferowana pomoc psychoterapeutyczna i psychologiczna objęta jest tajemnicą zawodową oraz zgodna ze standardami profesjonalnymi oraz etycznymi zawartymi w "Kodeksie Zasad Etycznych Psychoterapeuty" oraz "Kodeksie etyczno - zawodowym psychologa" uchwalonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Nasza praca objęta jest superwizją.


Zaświadczenia
Wystawiamy zaświadczenia o odbytej konsultacji wtedy, kiedy Pacjent zgłosi taką potrzebę przed rozpoczęciem konsultacji indywidualnej/par/małżeńskiej. Zaświadczenia o trwającej bądź zakończonej psychoterapii są wydawane na prośbę Pacjenta.

Cennik

Konsultacja psychologiczna 90 zł 50 min
Psychologiczna pomoc w kryzysie 90 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna 90 zł 50 min
Konsultacja par i małżeństw
100 zł 50 min
Terapia par i małżeństw
120 zł 70 min
Terapia dzieci i młodzieży 90 zł 50 min
Psychoterapia uzależnień 90 zł 50 min
Konsultacje i psychoedukacja dla rodziców 90 zł 50 min

Cennik obowiązuje od 1.01.2019