Terapia par i małżeństw
Warunkiem skutecznej terapii jest motywacja obojga partnerów do podjęcia starań w celu osiągnięcia pozytywnej zmiany w swoich wzajemnych relacjach.
Podczas wstępnych konsultacji, które poprzedzają terapię, psychoterapeuta sprawdza, czy para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia wspólnej terapii.
Jeśli zajdzie taka potrzeba – proponowane są również indywidualne spotkania z terapeutą.
Psychoterapeuta prezentuje postawę neutralną wobec partnerów, nie staje po żadnej ze stron, nie ocenia funkcjonowania pary.

Terapia skupia się na tworzeniu i wzmacnianiu emocjonalnej więzi między partnerami.
Cel terapii uzgadniany i określany jest z parą podczas konsultacji.

Psychoterapeuta wspiera parę/małżeństwo w m.in.:
• zrozumieniu sposobów funkcjonowania w relacji,
• poznawaniu mechanizmów i natury problemów,
• wyrażaniu indywidualnych potrzeb oraz zauważaniu potrzeb partnera,
• dochodzeniu do rozwiązań poprawiających funkcjonowanie, akceptowanych przez obojga partnerów.

Czas trwania terapii par/małżeństw zależy od natury zgłaszanych problemów. Sesje trwają zazwyczaj 75 minut i odbywają się zwykle co 2 tygodnie.

>> wróć <<